Historik

 

 

Historik för Åbyggeby Landsbygdscenter:

I drygt femton år hade Åbyggeby skola saknat en gymnastiksal, och barnen har varit tvungna att åka buss till centrala Ockelbo för att kunna ha gymnastik. Med alla besvär det har inneburit på grund av att bussarna inte kommit, dyrbar skoltid gått till spillo, samt oro och stress då barnen fått bryta upp från skolarbetet och förflytta sig till centrala Ockelbo. Åren innan LBC:s grundande hade även barnantalet ökat så skolan var mer och mer trångbodd. Matsalen var för liten och barnen fick äta i flera omgångar förutom att lektionsalar saknades så att den gamla lärarbostaden hade fått tas i anspråk.

1997 försökte några föräldrar att starta ett kooperativt daghem i anslutning till Åbyggeby skola, då de tyckte det borde finnas ett dagis i det upptagningsområde där det föddes flest barn i Ockelbo kommun. De lyckades inte då det saknades lämpliga lokaler i närheten av skolan.

Lösningen på problemet fann man genom att söka stöd från EU och länsstyrelsen, under förutsättning att Ockelbo kommun gick in med pengar i projektet. På så vis växte projektet med Åbyggeby landbygdscenter fram och kom till slut att innehålla gymnastiksal med omklädningsrum, daghem, matsal, kansli och kök.

Projektet var kostnadsberäknat till sex miljoner, och i april 1998 kom ett ja från EU-fonden och länsstyrelsen. Kommunens andel skulle bestå av två miljoner kronor, som komunfullmäktige redan beslutat om tidigare. Anbudshandlingar togs in och det hela lades ut på entreprenad. När anbuden kommit in visade det sig vara hela var 2,3 miljoner dyrare än beräknat. Bland annat på grund av anpassning till den befintliga skolan vilken har ett högt byggnadskulturellt värde.


Det beslutades att låna den resterande summa som fattades och styrelsen vände sig till Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordbanken och S-E banken för en offert på lån.

Tyvärr godtog inte bankerna en inteckning i byggnaden då det ansågs vara ett riskprojekt och det skulle bli ett för lågt marknadsvärde på byggnaden. Bankerna krävde istället en kommunal borgen. Föräldrar och andra eldsjälar lyckades efter ett antal möten med politikerna i kommunen få igenom en kommunal borgen i kommunalstyrelsen. Men efter att bankerna kontrollerat kommunens ekononomi så godtog de intekommunen som borgenär...
I det läget höll hela projektet på att avslutas. Alla möjligheter att täcka det finansiella behovet hade uttömts.

Vi var totalt femton personer, i styrelsen och arbetsgrupper, som hade jobbat i flera år för att förverkliga vår och våra barns dröm om en gymnastiksal, dagis och de samlingslokaler som bygden så väl behöver. Men vi kände att vi inte kunde ge oss nu när vi var så nära, utan vi måste fortsätta försöka när vi kommit så här långt.
Vi letade efter en bank som kunde tänkas se till mänskliga värderingar, sätta sin tilltro till ideellt arbete och inte enbart till det krasst ekonomiska.
Vi fann då JAK-medlemsbank, som är en ekonomisk förening med rätt att driva bankrörelse. Föreningen visade sig tro på projektet och sade sig vara villig att godta kommunen som borgenär. Finansfrågan var löst och efter diverse debatter och omröstningar, så klubbades borgen igenom i kommunalfullmäktige i Ockelbo.

Byggandet av Åbyggeby Landbygdscenter kunnde börja och en mer än femton år lång väntan var över.