Kraftstationer

 

Våra kraftstationer Strömsborg och Bosågen är i drift året om.

Grunden till kraftstationerna lades i början på 1900-talet.

De senaste åren har kraftverken producerat ca 3 GWh årligen, ett välkommet tillskott i bygdens föreningsliv.