Styrelsen 2016-2017
Kontakta oss gärna om Du har frågor gällande verksamheten mm.
styrelsen
@abyggebylbc.se

Ordförande.

Lars-Erik Wickberg.
lars-erik@abyggebylbc.se

Vice ordförande.


Anita Persson. anita@abyggebylbc.se

Kassör.


Katarina Wikberg. katarina@abyggebylbc.se

Sekreterare.

Ingvar Larsson. ingvar@abyggebylbc.se
 
Ord. ledamot.

Mona Olander. mona@abyggebylbc.se
Ord. ledamot.

Fredrik Almer. fredrik@abyggebylbc.se
Suppleant.

Håkan Alkberg.
hakan@abyggebylbc.se

Suppleant.

Stefan Wikholm

stefan@abyggebylbc.se